10 důvodů, proč to mají muži lepší než ženy

Obsah

Není žádným tajemstvím, že s muži a ženami se v dnešní společnosti nezachází stejně. Od práce až po vztahy mají muži často více výhod než ženy. Zde je 10 důvodů, proč to mají muži lepší než ženy.

Shutterstock

1. Muži mají na pracovišti více příležitostí

Na pracovišti mají muži často více příležitostí než ženy. Podle Forbes Ženy stále dostávají za stejnou práci nižší plat než muži a je méně pravděpodobné, že budou povýšeny. To znamená, že muži mají více příležitostí k postupu v kariéře než ženy.

2. Muži mají větší sociální moc

Muži mají také větší sociální sílu než ženy. Podle Psychologie dnes Muži jsou častěji považováni za vůdce a ve společenských situacích je budou brát vážně. To znamená, že muži mají v sociálních situacích větší vliv než ženy.

3. Muži mají ve vztazích více svobody

Ve vztazích mají muži často více svobody než ženy. Podle Psychologie dnes , muži jsou častěji považováni za dominantního partnera ve vztahu a je méně pravděpodobné, že budou za své chování souzeni. To znamená, že muži mají ve vztazích více svobody než ženy.

4. Muži mají větší přístup ke zdrojům

Muži mají také lepší přístup ke zdrojům než ženy. Podle Psychologie dnes U mužů je pravděpodobnější, že budou mít přístup ke zdrojům, jako jsou peníze, vzdělání a pracovní příležitosti. To znamená, že muži mají větší přístup ke zdrojům než ženy.

5. Muži mají větší svobodu projevu

Muži mají také větší svobodu projevu než ženy. Podle Psychologie dnes , muži jsou častěji vnímáni jako asertivní a sebevědomí a je méně pravděpodobné, že budou za své chování odsuzováni. To znamená, že muži mají větší svobodu projevu než ženy.

6. Muži mají lepší přístup ke vzdělání

Muži mají také lepší přístup ke vzdělání než ženy. Podle UNICEF , muži mají větší pravděpodobnost, že budou mít přístup ke vzdělání než ženy, a je pravděpodobnější, že své vzdělání dokončí. To znamená, že muži mají lepší přístup ke vzdělání než ženy.

7. Muži mají lepší přístup ke zdravotní péči

Muži mají také lepší přístup ke zdravotní péči než ženy. Podle SZO Muži mají větší pravděpodobnost, že budou mít přístup ke zdravotní péči než ženy, a pravděpodobněji se jim dostane péče, kterou potřebují. To znamená, že muži mají lepší přístup ke zdravotní péči než ženy.

8. Muži mají větší svobodu pohybu

Muži mají také větší svobodu pohybu než ženy. Podle Ženy OSN , muži mají větší pravděpodobnost, že budou moci svobodně cestovat než ženy, a je méně pravděpodobné, že budou omezováni kulturními normami. To znamená, že muži mají větší svobodu pohybu než ženy.

9. Muži mají větší přístup k moci

Muži mají také větší přístup k moci než ženy. Podle Ženy OSN , muži jsou častěji v mocenských pozicích než ženy a je pravděpodobnější, že budou považováni za vůdce. To znamená, že muži mají větší přístup k moci než ženy.

10. Muži mají větší sociální postavení

Konečně, muži mají také větší sociální postavení než ženy. Podle Psychologie dnes , muži jsou častěji považováni za úspěšné a respektované a je méně pravděpodobné, že budou za své chování souzeni. To znamená, že muži mají větší sociální postavení než ženy.

„Genderová rovnost je víc než cíl sám o sobě. Je to předpoklad pro splnění úkolu snížit chudobu, podporovat udržitelný rozvoj a budovat řádnou správu věcí veřejných.“ - Kofi Annan, bývalý generální tajemník Organizace spojených národů

Je jasné, že muži mají v dnešní společnosti více výhod než ženy. Od práce až po vztahy mají muži často více příležitostí, větší svobodu a lepší přístup ke zdrojům než ženy. To znamená, že muži to mají v mnoha ohledech lepší než ženy.

FAQ

  • Proč to mají muži lepší než ženy?
  • Muži to mají lepší než ženy, protože mají více příležitostí na pracovišti, větší sociální moc, větší svobodu ve vztazích, větší přístup ke zdrojům, větší svobodu projevu, větší přístup ke vzdělání, větší přístup ke zdravotní péči, větší svobodu pohybu, větší přístup k moci a větší společenské postavení.
  • Co lze udělat pro podporu rovnosti žen a mužů?
  • Pro podporu rovnosti žen a mužů je důležité zajistit, aby ženy měly rovný přístup ke zdrojům, vzdělání a pracovním příležitostem. Je také důležité vytvářet politiky, které podporují rovnost pohlaví na pracovišti a ve vztazích. Konečně je důležité zvýšit povědomí o genderové nerovnosti a zpochybnit genderové stereotypy.