Sny: 9 typů a co znamenají

Obsah

Sny jsou záhadným fenoménem, ​​který existuje od úsvitu věků. Mohou být živé, zvláštní a někdy dokonce prorocké. Ale co znamenají? V tomto článku prozkoumáme 9 typů snů a co znamenají.

9 typů snů, které máte, a co ve skutečnosti znamenají

Sny lze rozdělit do dvou kategorií: lucidní sny a nelucidní sny. Lucidní sny jsou ty, ve kterých si snící uvědomuje, že sní, a může sen ovládat. Nelucidní sny jsou ty, ve kterých si snící člověk neuvědomuje, že sní, a nemá nad snem žádnou kontrolu.

9 typů snů je:

 • Denní sny
 • noční můry
 • Opakující se sny
 • Prorocké sny
 • Bdělý spanek
 • Falešné sny o probuzení
 • Léčivé sny
 • Symbolické sny
 • Prekognitivní sny

Denní sny

Denní sny jsou nelucidní sny, které se objevují během dne. Obvykle jsou krátké a mohou být spuštěny nudou nebo stresem. Denní sny mohou být příjemné i nepříjemné a často zahrnují fantazie nebo zbožná přání. Mohou být také způsobem, jak uniknout realitě nebo prozkoumat kreativní nápady.

noční můry

Noční můry jsou nelucidní sny, které se objevují během noci. Obvykle jsou živé a děsivé a mohou být způsobeny stresem, traumatem nebo úzkostí. Noční můry mohou být způsobem zpracování obtížných emocí nebo zážitků a mohou být také varovným signálem problému duševního zdraví.

Opakující se sny

Opakující se sny jsou nelucidní sny, které se vyskytují vícekrát. Mohou být příjemné nebo nepříjemné a často zahrnují témata nebo symboly, které jsou pro snícího smysluplné. Opakující se sny mohou být známkou nevyřešených problémů nebo nevyřešených traumat.

Prorocké sny

Prorocké sny jsou nelucidní sny, které se zdají předpovídat budoucnost. Mohou být živé a podrobné a často zahrnují symboly nebo témata, která jsou pro snícího smysluplná. Prorocké sny mohou být znamením intuice nebo varovným signálem nebezpečí.

Bdělý spanek

Lucidní sny jsou sny, ve kterých si snící uvědomuje, že sní, a může sen ovládat. Mohou být použity k prozkoumání podvědomí, procvičení dovedností nebo dokonce k zábavě. Lucidní snění může být mocným nástrojem pro sebeobjevování a osobní růst.

Falešné sny o probuzení

Falešné sny o probuzení jsou neprůhledné sny, ve kterých snící věří, že jsou vzhůru. Mohou být matoucí a dezorientující a často zahrnují témata nebo symboly, které jsou pro snícího smysluplné. Falešné sny o probuzení mohou být známkou úzkosti nebo stresu.

Léčivé sny

Léčivé sny jsou neprůhledné sny, které vypadají, že mají na snícího léčivý nebo obnovující účinek. Mohou být živé a podrobné a často zahrnují symboly nebo témata, která jsou pro snícího smysluplná. Léčivé sny mohou být známkou emocionálního nebo fyzického uzdravení.

Symbolické sny

Symbolické sny jsou neprůhledné sny, které zahrnují symboly nebo témata, která jsou pro snícího smysluplná. Mohou být živé a podrobné a často zahrnují témata nebo symboly, které jsou pro snílky smysluplné. Symbolické sny mohou být způsobem, jak prozkoumat podvědomí nebo získat vhled do života snícího.

Prekognitivní sny

Prekognitivní sny jsou neprůhledné sny, které vypadají, že předpovídají budoucnost. Mohou být živé a podrobné a často zahrnují symboly nebo témata, která jsou pro snícího smysluplná. Prekognitivní sny mohou být známkou intuice nebo varovným signálem nebezpečí.

FAQ

 • Jakých je 9 typů snů?
  Těchto 9 typů snů je: denní sny, noční můry, opakující se sny, prorocké sny, lucidní sny, falešné sny při probuzení, léčivé sny, symbolické sny a prekognitivní sny.
 • Co znamenají sny?
  Sny mohou pro různé lidi znamenat různé věci. Obecně řečeno, sny mohou být způsobem zkoumání podvědomí, zpracování obtížných emocí nebo zážitků nebo získání vhledu do života snícího. Mohou být také známkou intuice nebo varovným signálem nebezpečí.
 • Dokážete ovládat své sny?
  Ano, je možné ovládat své sny. Toto je známé jako lucidní snění a zahrnuje to uvědomit si, že sníte, a být schopen sen ovládat. Lucidní snění může být mocným nástrojem pro sebeobjevování a osobní růst.