Duševní Zdraví

Pochopení narcismu: 11 plynoucích frází a odpovědí

Gaslighting je forma psychologické manipulace, při které se násilník pokouší přimět oběť, aby zpochybňovala svou vlastní realitu. Narcisté často používají gaslighting jako způsob, jak ovládat a manipulovat své oběti. Mohou používat fráze jako „jste příliš citlivý“ nebo „přehnaně reagujete“, aby oběť měla pocit, že jejich pocity a reakce jsou neplatné. Mohou také používat fráze jako „jste blázen“ nebo „představujete si věci“, aby oběť pochybovala o svém vlastním vnímání reality. Čtěte Více

Odhalení skutečných barev maligního narcisty: 5 testů

V tomto článku probereme pět testů, které vám na základě výzkumu mohou pomoci identifikovat zhoubného narcistu. Probereme také, jak se chránit před narcistickou manipulací. Čtěte Více