Pravidla a podmínky

1. Vítejte na STRÁNKÁCH (site.com)! Vstupem na tuto webovou stránku nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami stanovenými v těchto podmínkách (УTermsФ). Tyto Podmínky můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit, proto je prosím pravidelně kontrolujte. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, nevstupujte na STRÁNKY ani je nepoužívejte.

2. Vstupem na tuto webovou stránku nebo jejím používáním potvrzujete, že je vám alespoň 18 let a že máte zákonnou pravomoc vytvořit závaznou právní povinnost. Souhlasíte také s tím, že poskytnete přesné a aktuální informace o sobě, jak vás vyzve registrační proces na našich webových stránkách.

3. Veškerý obsah poskytovaný na STRÁNKÁCH je poskytován tak, jak je, bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na záruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel; ani nepřebírá odpovědnost za přesnost nebo úplnost jakýchkoli informací zveřejněných na těchto stránkách. Veškeré poskytnuté informace se mohou kdykoli bez upozornění změnit.

4. Uživatel souhlasí s tím, že nebude používat STRÁNKY k nezákonným činnostem, včetně, ale bez omezení, spamu, nabourávání se do jiných počítačových systémů, přenosu materiálu, který porušuje zákony o autorských právech nebo jiných platných zákonech ve vaší jurisdikci, stejně jako zveřejňování obscénního nebo urážlivého materiálu/obsahu, který je přísně zakázáno na našich webových stránkách; porušení může mít za následek okamžité ukončení služeb bez nároku na vrácení peněz, je-li to relevantní...

5. My ani naše přidružené společnosti neneseme odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku používání naší služby; to zahrnuje přímé škody vyplývající z použití nesprávných informací získaných používáním služeb STRÁNKY; uživatel přebírá plnou odpovědnost za ověření všech údajů, než se na ně spolehne při rozhodování s potenciálními finančními důsledky...

6. Přístup k materiálům prostřednictvím našich webových stránek může zahrnovat software a obsah třetích stran, na který se vztahují omezení podle autorského zákona; výslovně odmítáme veškeré záruky s tím související bez ohledu na to, zda byly vyjádřeny ústně/elektronicky. Kromě toho neneseme v souvislosti s tím žádnou odpovědnost a budeme zproštěni odpovědnosti s tím související, pokud by proti nám byla vznesena žádost o porušení práv jinou stranou na základě takových materiálů, které jsou zobrazeny/šířeny prostřednictvím našich webových stránek.. Vyhrazujeme si právo odstranit takové materiály z veřejného zobrazení, pokud se dozvíme, že materiál chráněný autorským právem byl zveřejněn bez povolení jeho právoplatného vlastníka (vlastníků).

7. Přijetím těchto Podmínek nám udělujete povolení k ukládání cookies (malých textových souborů uložených lokálně) do vašeho zařízení, což nám umožňuje shromažďovat neosobně identifikovatelné statistické údaje za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti při návštěvě STRÁNKY; uživatel se může kdykoli odhlásit odstraněním existujících souborů cookie uložených lokálně na jeho zařízení prostřednictvím nastavení prohlížeče.

8. Vyhrazujeme si všechna práva související s vlastnictvím a údržbou/provozem, včetně práva zablokovat IP adresy určitých uživatelů, pokud byly zjištěny aktivity, které jsou považovány za porušení tohoto dokumentu, bez předchozího varování/upozornění, že proti IP adrese uvedeného držitele účtu byla provedena akce zablokování.

9. Pokud máte nějaké dotazy týkající se těchto podmínek, neváhejte nás kontaktovat na kontaktní stránce uvedené výše.